• برپايي نمايشگاه فرش اقساطي در تعاوني مصرف دانشگاه
    با توجه به فرارسيدن ايام نوروز اداره رفاه دانشگاه با همكاري تعاوني مصرف نمايشگاه فرش اقساطي جهت كاركنان برگزار مينمايد.

  • مسابقات المپياد ورزشي كاركنان دانشگاه علوم پزشكي
    معرفي تيم هاي ورزشي مراكز به اداره رفاه

 
 
 
 
 
درگاه تبادل اطلاعات با واحدها
دستورالعملها و بخشنامه ها
لینک های مفید